Heerlijck Vrij Dag

De Heerlijck Vrij Dag is het kickof evenement rondom de positionering Heerlijck Vrij, althans vanuit het oogpunt van de bewoners. Waar het project officieel in de zomer van 2011 is gestart, zal de eerste Heerlijck Vrij Dag in het voorjaar van 2012 plaatsvinden, op een moment dat een deel van de projecten rondom Heerlijck Vrij reeds in uitvoering zijn en er via diverse media een en andere over Heerlijck is gecommuniceerd.

De Heerlijck Vrij Dag wordt een jaarlijks terugkerend evenement waarop de ‘onafhankelijkheid’ wordt gevierd. Het ligt voor de hand dat dit geen compleet nieuw evenement wordt, maar dat de dag wordt opgehangen aan een bestaand activiteiten zoals het evenement rond de Vrije Heerlijckheid asperges of de jaarlijkse historische optocht die door Gemert trekt. Door deze combinatie te maken, kunnen de kosten relatief laag gehouden worden, waarbij er alleen sprake is van promotiekosten van deze Heerlijck Vrij Dag. Overigens wordt bekeken hoe alle zeven dorpen op betrokken kunnen zijn bij een dergelijk evenement.

Op de Heerlijck Vrij Dag zal er een promotieteam worden ingezet en worden er grenswachterhuisjes geplaatst bij de gemeentegrenzen zodat toeristen op een ludieke wijze het idee krijgen een ander onafhankelijk gebied binnen te gaan.

Er zullen er ook vlaggen en banieren worden ontwikkeld om het evenemententerrein aan te kleden.