Augmeted Reality

Omdat toeristen ook zelfstandig (dus zonder begeleiding van lokale gids) de gemeente gaan verkennen, is een augmented reality tool een handig middel om toeristen van informatie te voorzien. Dit middel verstrekt via de mobiele telefoon extra informatie over gebouwen en plaatsen die met de camera van de telefoon zichtbaar zijn.

In de gemeente is een dergelijk systeem al actief. Door dit systeem uit te breiden en onder de pijler Heerlijck Historisch te plaatsen, geeft dit de positionering van het merk Gemert-Bakel meer kracht.

 

 

Voor het beheer van de data die voor project nodig zijn, welke een mobiele telefoon app moet ophalen van een cetrale database, wordt voor zover mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde database als voor de website en de informatiezuilen.